Ratej, Angelika

Absolventin 2012; A

Foto © Thomas Stuppacher